Het contract; wij helpen u een handje

Het kopen van een nieuwbouwwoning. Ontzettend leuk en spannend. U ziet zichzelf al helemaal op uw nieuwe bank zitten, in uw mooie nieuwe woning. Maar dan... het contract. Voor velen een brij aan lastige juridische termen. Wat staat er nu eigenlijk precies? Natuurlijk helpt de makelaar u met alle plezier verder, maar wij helpen we u op deze pagina ook alvast een handje!

Koop- en aannemingsovereenkomst

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning werkt het contract net even iets anders dan bij bestaande bouw. U tekent namelijk niet alleen de koopovereenkomst, maar ook een aannemingsovereenkomst. Het koopcontract is voor de grond (op erfpacht) waar uw nieuwe woning op wordt gebouwd en de aannemingsovereenkomst voor de woning die daarop gebouwd wordt.

In de koop- en aannemingsovereenkomst staan alle rechten en plichten genoemd voor zowel u als koper, als voor de verkopende partij, als voor de aannemer. U tekent 2 losse contracten. U heeft namelijk ook met 2 losse partijen te maken: de verkoper van de grond (op erfpacht) (koopovereenkomst) en de aannemer (aannemingsovereenkomst).

(Het komt ook wel eens voor dat u een nieuwbouwwoning koopt die al gebouwd en opgeleverd is. In dat geval tekent u alleen een koopovereenkomst.)

image alt

Onderwerpen

In de koop- en aannemingsovereenkomst komen in ieder geval ook altijd de volgende onderwerpen aan bod:

  • de omschrijving van wat u gekocht heeft;
  • de koop- en aanneemsom;
  • de betaaltermijnen;
  • het aantal werkbare dagen waarin de woning afgebouwd moet zijn;
  • de wettelijke bedenktijd;
  • de ontbindende voorwaarden;
  • de garantie- en waarborgregeling;
  • de manier waarop met 'conflicten' wordt omgegaan;
  • opschortende voorwaarden;
  • rente.

Hieronder gaan we in op een aantal van bovenstaande onderwerpen. In sommige gevallen komt het voor dat er afwijkingen of aanvullingen zijn, die staan dan in uw contract vermeld. Heeft u vragen over uw contract, kunt u altijd bij uw makelaar terecht, die u verder helpt!

De overeenkomsten. Zo werkt dat.

Hieronder lichten we een aantal termen betreffende de koop- en aannemingsovereenkomst toe.

Iets vragen? Neem contact op
Goed voorbereiden? Meer- en minderwerk